kontakt

LIBERTY Ostrava
Vratimovská 689/117

Ostrava-Kunčice 

707 02
Tel. ústředna: 597 331 111

www.libertyostrava.cz

 

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

 

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

 

Akreditovaný archiv LIBERTY Ostrava

Lešetínská 40
707 02 Ostrava-Kunčice

Provozní doba badatelny

pracovní dny 8:00 – 11:00

 

Akreditovaný archiv LIBERTY Ostrava je pracoviště řídící se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění a organizační směrnicí Spisový a archivní řád a ochrana obchodního tajemství společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Veškeré historické fotografie a filmové pásy byly použity se svolením Akreditovaného archivu.

Liberty 70 let
Speciální číslo firemního časopisu - 70. výročí

www.libertyostrava.cz
Copyright 2024 – LIBERTY Ostrava
LIBERTY Ostrava | Vratimovská 689 | 707 02 Ostrava-Kunčice
Powered by AMI Communications | Tripon Digital s.r.o.